Børsret

Den øgede regulering af det finansielle marked påvirker naturligvis også værdipapirlovgivningen og børsretten. Her kræver det flere ressourcer og specialviden at tolke og overholde reglerne, som i stigende grad kommer fra EU.

Hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen repræsenterer vi en række danske og internationale klienter, for hvem værdipapirlovgivningen er af væsentlig betydning. Det gælder børsnoterede virksomheder og virksomheder, som overvejer notering på et reguleret marked eller overtagelse af en noteret virksomhed samt afnotering.

Vi yder rådgivning indenfor alle områder af værdipapirlovgivningen – fra overholdelse af reglerne for børsnoterede virksomheder til offentlige udbud af aktier, børsintroduktioner, nyudstedelser, private placements og afnotering.

Vores rådgivning indenfor området omfatter:

  • Overholdelse af offentlige regler for børsnoterede virksomheder, f.eks. overholdelse af informationskrav
  • Børsintroduktioner
  • Nyudstedelse af aktier og private placements
  • Offentlige udbud af aktier
  • Virksomhedsoverdragelser
  • Procedure for afnotering