Morten Samuelsson

Partner og advokat

Møderet for Højesteret

Kontakt

Morten Samuelssons virke har særlig fokus på økonomiske sager (rådgiveransvar, herunder med hensyn til finansiel rådgivning, økonomisk kriminalitet, bestyrelsesansvar m.v.), kapitalmarkedsret, forsikringsret, erstatningsret og pensionsforhold. Han fungerer tillige som voldgiftsmand, herunder i internationale sager.

Morten har desuden en omfattende forfatter- og foredragsvirksomhed, herunder artikler i Ugeskrift for Retsvæsen, Erhvervsretligt tidsskrift m.fl. om forskellige emner. Forfatter til bl.a. Ejendomsmægleransvar (1990), Lov om Forsikringsformidling, kommentar (2009) og (som medforfatter) Rådgiveransvaret (1993) og Bestyrelsesansvaret (1997).

Karriere og uddannelse

2013 Partner, Mazanti-Andersen Korsø Jensen

2011 Partner, Samuelsson Neugebauer & Partnere

2008 Professor, Copenhagen Business School

2003 Partner, Kromann Reumert

1999 Partner, Samuelsson Neugebauer

1993 Medhjælper, Statsadvokaten for særlig international og økonomisk kriminalitet

1993 Møderet for Højesteret

1992 Intern, Haight Gardner Poor & Havens (nu Holland Knight), New York City

1990 Lic. jur. (Ph.D.), Københavns Universitet

1988 Partner, Lett & Co. (nu Lett)

1988 Advokatbestalling

1985 Cand.jur, Københavns Universitet

1984 Robert Schuman stipendiat, Europa-Parlamentet