Henrik B. Sanders

Partner og advokat

Møderet for Højesteret 

Kontakt

Henrik B. Sanders arbejder hovedsageligt med virksomhedsoverdragelser. I den forbindelse har han været juridisk rådgiver i flere meget betydelige transaktioner på vegne af både købere og sælgere – herunder Private Equity Fonde i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Derudover arbejder han med generel erhvervsretlig rådgivning til en række virksomheder og er formand for eller medlem af en række bestyrelser i danske og internationale selskaber.

Desuden har Henrik B. Sanders mere end 20 års erfaring med insolvensret. I den forbindelse har han bistået flere af de største pengeinstitutter og andre kreditorer i relation til insolvensretlige problemstillinger og har desuden været kurator i flere af Danmarks største konkurskomplekser. Siden 2008 har han været udnævnt som fast kurator ved Sø- og Handelsretten i København og har herudover arbejdet som rekonstruktør og deltaget i flere rekonstruktioner.

Henrik B. Sanders is listed in Chambers Global as a “competent professional”.

Henrik B. Sanders har derudover stor procedureerfaring i både økonomiske straffesager og i civile sager. Han har været forsvarer i en række større og langvarige straffesager om økonomisk kriminalitet – herunder Baltica-, Memory Card Technology, Samson Bank- og PFA-sagerne.

Henrik B. Sanders er formand for bestyrelsen i Mazanti Andersen, Korsø Jensen Advokatpartnerselskab og er formand for eller medlem af en række bestyrelser i danske og internationale virksomheder.


Karriere og uddannelse

2008 Fast kurator ved Sø- og Handelsrettens skifteret

2003 Møderet for Højesteret

2001 Partner, Mazanti-Andersen Korsø Jensen

1994 Advokat, Mazanti-Andersen Korsø Jensen

1991 Cand.jur