Lars Hammer Wentoft2.jpg
Partner og advokat

Lars Hammer Wentoft (H)

Lars Hammer Wentoft beskæftiger sig hovedsagligt med fast ejendom og proces, men har også erfaring med rådgivning af klienter inden for nationale og internationale kontraktforhold samt generel rådgivning af start-ups. 

Inden for fast ejendom beskæftiger Lars sig hovedsageligt med ejendomsudvikling og transaktioner, hvilket bl.a. omfatter budprocesser, grundkøb, projektfinansiering, køb og salg af større samlede ejendomme, låneaftaler, entrepriseaftaler, planforhold, miljøforhold m.m.

Lars har møderet for landsret og har generelt ført en lang række sager for kontorets klienter for både byret, landsret og Sø- og Handelsretten og har derved opnået en betydelig specialisering inden for proces og retssagsførelse.  

Lars fokuserer på rådgivning, der skaber værdi for klienterne, hvilket forudsætter høj faglig kompetence samt indgående forståelse af klienternes virksomheder og kommercielle interesser. Fokus på grundighed, tilgængelighed og forståelse af klienternes virksomhed og værdier gør det muligt at arbejde målrettet for det resultat, som klienten ønsker at opnå. 

Publikationer: 

"Generationsskifte af ejendomsselskaber -  en dyr fornøjelse", skrevet for EDC Erhverv 2018 i samarbejde med Jacob Monberg

"Udvikling af havneområder: Hvem skal betale for infrastrukturen", skrevet for EDC Erhverv 2017 i samarbejde med Claus Høxbro

"Generationsskifte - En underskrift kan koste dig millioner", skrevet for EDC Erhverv 2017 i samarbejde med Jan Al-Erhayem

"Retsfortabende passivitet i immaterialretten", Justitia nr. 4, september 2008, medforfatter til artiklen.

Yderligere underviser Lars Hammer Wentoft i miljøret og er medforfatter til bogen Forurenet jord, 2. udgave, der udkom i 2015.

Speciale inden for

Lars Hammer Wentoft2.jpg

Karriere og uddannelse

 • 2018
  Partner, Mazanti-Andersen Korsø Jensen
 • 2015
  Associeret Partner, Mazanti-Andersen Korsø Jensen
 • 2014
  Møderet for Landsret
 • 2011
  Advokat, Mazanti-Andersen Korsø Jensen
 • 2008
  Cand.jur.
 • 2007
  Queensland University of Technology