vand.jpg

Venturefonde: Ny forordning forbedrer mulighederne for markedsføring af venturefonde i EU

Europa Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union har den 25. oktober 2017 vedtaget en række ændringer til EuVECA-forordningen, der er trådt i kraft den 1. marts 2018.

Partner Jakob Mosegaard Larsen og advokat Julie Høi-Nielsen har skrevet en artikel om de væsentligste ændringer i EuVECA-forordningen, der kan læses via dette link:

”ÆNDRING AF FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREKAPITALFONDE”

Forordningen af 25. oktober 2017 har til formål at forbedre rammerne for investeringer i små og mellemstore virksomheder i EU. Ændringerne medfører bl.a. en udvidelse af kredsen af forvaltere, der kan forvalte EuVECA-fonde (europæiske kapitalfonde) og typen af virksomheder, som EuVECA-fonde kan investere i.

Yderligere fastsættes der med forordningen en række specifikke krav til forvalternes kapitalgrundlag, og det fastslås, at værtslandene ikke må opkræve gebyrer eller andre afgifter i forbindelse med markedsføringen af EuVECA-fonde. Endelig justeres registreringsproceduren hos hjemlandets tilsynsmyndighed.

Såfremt danske venturefonde ønsker at anvende betegnelsen ”EuVECA” i forbindelse med markedsføring på tværs af grænserne i EU, skal forvaltere af disse fonde søge om registrering hos Finanstilsynet og opfylde de nye krav og vilkår, som fremgår af den reviderede EuVECA-forordning.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Mazanti Venture and Private Equity

Partner, MBA Jakob Mosegaard Larsen

E-mail: jml@mazanti.dk
Tlf.: +45 3319 3720

Advokat, Julie Høi-Nielsen

E-mail: jhn@mazanti.dk
Tlf.: +45 3319 3745