vand.jpg

Nye regler for geoblokering. Er din webshop klar til salgspligt?

Skrevet af advokat og partner, Hans Z. Abildstrøm.

Den 3. december 2018 træder EU’s forordning 2018/302 om uberettiget geoblokering i kraft, og det stiller en række krav til din webshop – blandt andet må du ikke afvise at sælge til kunder i lande, hvor du ikke leverer.

Når de nye regler træder i kraft den 3. december 2018, må du heller ikke forhindre kunder fra andre EU-lande i at besøge din hjemmeside. Det bliver forbudt at foretage geoblokering, hvor forbrugere med udenlandske ip-adresser nægtes adgang til hjemmesiden.

De nye regler indfører også en salgspligt for onlinesalg, så webshops forpligtes til at sælge til kunder i EU-lande udenfor webshoppens normale forretningsområde.

Reglerne for salgspligt er uklare på flere punkter, og de kolliderer med andre regler. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i dem, så du undgår unødvendige omkostninger, f.eks. ved reklamationer fra kunder.

Omdirigering (rerouting) er kun tilladt med samtykke

Hvis din hjemmeside henvender sig til kunder i flere lande og er på flere sprog, og du ønsker at reroute en kunde til en hjemmeside på kundens eget sprog, så vil du fra den 3. december 2018 skulle have kundens udtrykkelige samtykke for, at det er i orden at foretage reroutingen.

Kunden skal altså altid have adgang til at komme ind på den hjemmeside, som kunden i første omgang forsøgte at komme ind på – samt have adgang til at foretage køb.

Hvis du bruger rerouting, skal du derfor indrette din hjemmeside med en funktion, der gør, at kunderne kan acceptere rerouting, inden de sendes videre.

Du kan ikke nægte at sælge til forbrugere i EU

De nye regler betyder også, at du ikke kan nægte at sælge til forbrugere i EU-lande, som du ikke leverer til. Du bliver dog ikke forpligtet til at levere i nye lande.

Det betyder, at en forbruger fra et EU-land, hvor du ikke leverer, kan købe hos dig, hvis forbrugeren kan anvise en leveringsadresse i et af de lande, hvor du leverer. Hvis du tilbyder afhentning fra et pickup-point – for eksempel din fysiske butik – kan forbrugeren også selv arrangere afhentning af varen og videre transport til sit eget hjemland.

Angiv tydeligt de lande, som du leverer til

De nye regler forpligter dig ikke til at levere. Derfor bør du tydeligt på din hjemmeside markere de lande, som du leverer til. Husk at du skal leve op til forbrugerreglerne i de lande, som du leverer til. Forbrugerreglerne er ikke harmoniserede og kan afvige fra de danske regler. Det er derfor en god ide at kende reglerne i de lande, du leverer til.

Du skal tage imod udenlandske kreditkort udstedt i EU

Hvis du i dag tager imod f.eks. danske MasterCards, må du efter den 3. december 2018 ikke nægte at tage imod MasterCards udstedt i andre EU-lande. Hvis en kunde i Italien ønsker at købe på din hjemmeside, og kunden kan anvise en leveringsadresse i Danmark, skal du tage imod kundens italienske MasterCard, hvis kunden vil betale med dét.

Reklamationer

Reglerne for reklamationer er de samme som for dine andre kunder. Det betyder bl.a., at det som udgangspunkt er dig, der skal betale for transportomkostninger, hvis der er en mangel ved varen. Hvis en kunde fra et andet EU-land, der selv har transporteret varen hjem, vælger at klage, og du vurderer, at der er behov for at undersøge varen, bør du (1) bede kunden om at sende varen til dig for kundens egen regning og (2) oplyse kunden om, at kunden vil få refunderet rimelige udgifter til forsendelse, hvis det viser sig, at der er en mangel ved varen.

Gælder også i visse erhvervsforhold

De nye regler gælder også i erhvervsforhold, når køberen er slutbruger. Det vil sige, at du ikke kan afvise at sælge til en erhvervskunde, med mindre købet sker for at sælge varen videre eller bruge varen i køberens produktion af egne varer.

Øget risiko for svindel

Det er ikke til at sige, om danske netbutikker vil opleve at blive bestormet af forbrugere fra andre EU-lande. Det er dog en forventet konsekvens, at de nye regler vil øge risikoen for svindel. Det kan i praksis være sværere at gribe ind overfor svindel fra en kunde i et land, som man normalt ikke leverer til. Derfor er det en god idé at have procedurer for håndtering af svindel, når salgspligten træder i kraft.