AND_1743.jpg

Ny lov om forretningshemmeligheder – i ansættelsesretligt perspektiv

Europa Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union vedtog den 8. juni 2016 et direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse og direktivet er nu blevet en del af dansk lovgivning gennem en ny og selvstændig lov – Lov om forretningshemmeligheder – der træder i kraft den 9. juni 2018.

Associeret partner, Mette Gahrn-Jensen har skrevet en artikel om den nye Lov om forretningshemmeligheder i ansættelsesretligt perspektiv, der kan læses via dette link:

Orienteringsskrivelse om ny lov om forretningshemmeligheder

Formålet med direktivet er at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe mere ensartede rammevilkår for erhvervslivet på tværs af EU. Den nye danske lov samler i vidt omfang den danske regulering på området, og gør det dermed nemmere for danske virksomheder at få overblik over reglerne for beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Med den nye lov ophæves samtidig markedsføringslovens § 23, og der indføres bl.a. en egentlig definition af begrebet ”forretningshemmeligheder”, den tidligere 3 års regel bortfalder, og virksomheder opnår bedre muligheder for at få økonomisk kompensation ved krænkelser.

Mazanti Employment and Labour law

Associeret Partner, Mette Gahrn-Jensen

Mail: mga@mazanti.dk

Tlf.: +45 33 19 37 12