AND_1762.jpg
01/03/2021

Er du og din virksomhed klar til besøg fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – både på kontoret og i private hjem?

Folketinget har i februar 2021 vedtaget en række ændringer til den eksisterende konkurrencelov. Én af ændringerne indbefatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens adgang til at foretage kontrolundersøgelser (også kaldet dawn raids) hos virksomheder. Ændringen betyder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra den 4. marts 2021 får udvidede beføjelser, når styrelsen efterforsker virksomheders overholdelse af konkurrenceloven. Disse ser vi nærmere på i denne artikel.

Kontrolundersøgelser er et af de mere indgribende værktøjer, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan gribe til, når styrelsen undersøger, om en virksomhed er involveret i en overtrædelse af konkurrenceloven. Virksomheden og dens medarbejdere er i mange tilfælde ikke bekendt med de rettigheder eller forpligtelser, der er forbundet med en kontrolundersøgelse. Med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udvidede adgang, der blandt andet indebærer muligheden for at foretage kontrolundersøgelser i medarbejderes private hjem, er det afgørende, at virksomheden er forberedt.

Den overvejende begrundelse for at gå på kontrolundersøgelse - fremfor at anmode virksomheden om at få konkret materiale udleveret - er at minimere risikoen for, at beviser om et muligt lovbrud skaffes af vejen. Kontrolundersøgelser sker uanmeldt, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står oftest klar på virksomhedens adresse kl. 9 om morgenen – nogle gange assisteret af politiet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får med lovændringen en udvidet adgang til at foretage kontrolundersøgelser hos virksomheder. Styrelsen har fremadrettet hjemmel til at undersøge virksomhedens grunde samt medarbejderes private hjem. Kontrolundersøgelser på privatadresser kan gennemføres, hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har rimelig grund til at formode, at der på adressen forefindes oplysninger af relevans for den overtrædelse, der undersøges. Det vil i disse situationer som udgangspunkt være SØIK, som bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med kontrolbesøget.

Derudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremadrettet mulighed for at indkalde virksomhedsrepræsentanter (ansatte i virksomheden) til interviews, såfremt styrelsen formoder, at repræsentanten kunne være i besiddelse af relevante oplysninger. Nægter repræsentanten at deltage i interviewet eller besvare spørgsmål, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pålægge virksomheden tvangsbøder.

Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at kontrolundersøgelsen har tilvejebragt beviser for en overtrædelse af konkurrenceloven, vil styrelsen indlede en påbudssag – eventuelt med involvering af SØIK.

En kontrolundersøgelse kan for virksomheden være den første indikation på, at en virksomhed er kommet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens søgelys. Mange virksomheder er ikke bekendt med de rettigheder eller forpligtelser, der er forbundet med en kontrolundersøgelse, og det er derfor vanskeligt for medarbejderne at agere optimalt, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meldt sin ankomst.

Med den udvidede adgang til at foretage kontrolundersøgelser i private hjem, oplever vi et udvidet behov for, at virksomheder og deres ansatte har kendskab til, hvad kontrolundersøgelser indebærer, samt hvordan man som medarbejder bør forholde sig.

Vores rådgivere inden for konkurrenceret har omfattende erfaring med håndtering af konkurrencesager – herunder bistand under kontrolundersøgelser. Vi sikrer, at vores klienter er i stand til at bevare overblikket og kontrollen, gennem skræddersyede manualer til brug for kontrolundersøgelser og eventuel bistand fra vores ’dawn raid’-beredskab.

Er din virksomhed og medarbejdere forberedt på et eventuelt besøg fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen? Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her: