JKJ-Korsoe.jpg
Senior Consultant og advokat (H)

J. Korsø Jensen

J. Korsø Jensen er – med virkning fra 1. november 2016 – udtrådt af partnerselskabet, men er fortsat tilknyttet dette som senior konsulent.

J. Korsø Jensen har igennem en stor del af sin karriere i en lang række tilfælde været udpeget som voldgiftsdommer, herunder i udenlandske voldgiftssager. Herudover har han været advokat i et meget stort antal voldgifts- og retssager. J. Korsø Jensen har siden 1980 været forsvarer i en lang række omfattende sager om økonomisk kriminalitet.

Igennem mere end 30 år har J. Korsø Jensen været udnævnt som fast kurator i Sø- og Handelsretten og har således i denne egenskab forestået behandlingen af et meget stort antal konkursboer – bl.a. i en række af de største virksomhedskonkurser i denne periode.

Endelig har J. Korsø Jensen været advokat for køber eller sælger i et stort antal virksomhedskøb/-salg/-fusioner såvel inden for som uden for den finansielle sektor. J. Korsø Jensen er formand for eller medlem af bestyrelserne for en lang række erhvervsvirksomheder.

JKJ-Korsoe.jpg

Karriere og uddannelse

 • 1991-1997
  Medlem af Advokatrådet
 • 1991-1997
  Formand for Advokatrådets udvalg for selskabsret
 • 1991-1995
  Dansk repræsentant i Consultative Committee of the Bars and Law Societies of the European Community (CCBE) i sammes Special Committee of the CCBE on Company Law
 • 1989
  Partner, Mazanti-Andersen Korsø Jensen
 • 1984-1994
  Professor, McGeorge School of Law, University of the Pacific, Sacramento, Californien
 • 1984-1994
  Medlem af International Advisory Board, McGeorge School of Law
 • 1981
  Møderet for Højesteret
 • 1980
  Fast Kurator i Sø- og Handelsrettens skifteret
 • 1973
  Advokat
 • 1970-1983
  Lektor i retsvidenskab ved Københavnsuniversitet
 • 1970
  Cand.jur.