0241.jpg

Miljøret 

Den miljøretslige område er i konstant udvikling. Området er underlagt både EU-retlige og national regulering, der gør, at virksomheder skal jonglere med komplicerede sammenhænge. Det kræver overblik og specialistviden for at sikre optimal rådgivning.

Hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen rådgiver vi inden for alle aspekter af miljøret – et område, der forudsætter et solidt kendskab til den almindelige forvaltningsret, kommunalret mv.

Igennem årene har vi oparbejdet en omfattende proceserfaring, som er nødvendig for at kunne bistå og rådgive vores klienter i alle klage- og retsinstanser. Vi har bl.a. ført adskillige retssager for de danske domstole, herunder adskillige højtprofilerede sager.

Vi rådgiver såvel virksomheder som offentlige myndigheder og privatpersoner indenfor følgende områder:

 • Offentligretlige regler
 • Planlovmæssige forhold
 • Due diligence
 • Energiret
 • Miljøretligt ansvar
 • Overtrædelser af miljølovgivningen
 • Miljøretlige due diligence
 • Miljø compliance
 • Miljøagenturet
 • EU miljøret
 • Ekspropriationer
 • Kommunallovgivning
 • Naturbeskyttelse
 • Råstoflovgivning
 • Regulering af virksomhedernes miljøretlige forhold
 • Regulering af fast ejendom
 • Vejret
 • Forureningsret
 • Affaldshåndtering og affaldsforbrænding
 • Spildevand
 • Vandforsyning
 • Anmeldelse, forhandlinger og godkendelsesprocesser med de danske miljømyndigheder

Kontakt en rådgiver

ClausHoexbro.jpg
Partner og advokat
Claus Høxbro
JensAhrendt.jpg
Associeret partner og advokat
Jens Ahrendt
Lars Hammer Wentoft2.jpg
Partner og advokat
Lars Hammer Wentoft