J. Korsø Jensen

Senior Consultant og advokat

Møderet for Højesteret

Kontakt

J. Korsø Jensen er – med virkning fra 1. november 2016 – udtrådt af partnerselskabet, men er fortsat tilknyttet dette som senior konsulent.

J. Korsø Jensen har igennem en stor del af sin karriere i en lang række tilfælde været udpeget som voldgiftsdommer, herunder i udenlandske voldgiftssager. Herudover har han været advokat i et meget stort antal voldgifts- og retssager. J. Korsø Jensen har siden 1980 været forsvarer i en lang række omfattende sager om økonomisk kriminalitet.

Igennem mere end 30 år har J. Korsø Jensen har været udnævnt som fast kurator i Sø- og Handelsretten og har således i denne egenskab forestået behandlingen af et meget stort antal konkursboer – bl.a. i en række af de største virksomhedskonkurser i denne periode.

Endeligt har J. Korsø Jensen været advokat for køber eller sælger i et stort antal virksomhedskøb/-salg/fusioner såvel indenfor som udenfor for den finansielle sektor. J. Korsø Jensen er formand for eller medlem af bestyrelserne for en lang række erhvervsvirksomheder.

Karriere og uddannelse

1991-97 Medlem af Advokatrådet

1991-97 Formand for Advokatrådets udvalg for selskabsret

1991-95 Dansk repræsentant i Consultative Committee of the Bars and Law Societies of the European
Community (CCBE) i sammes Special Committee of the CCBE on Company Law

1989 Partner, Mazanti-Andersen Korsø Jensen

1984-94 Professor, McGeorge School of Law, University of the Pacific, Sacramento, Californien

1984-94 Medlem af International Advisory Board, McGeorge School of Law

1981 Møderet for Højesteret

1980 Fast Kurator i Sø- og Handelsrettens skifteret

1973 Advokat

1970-83 Lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet

1970 Cand. Jur.