Hanne Magnussen

Partner og advokat

Møderet for Højesteret

Kontakt

Hanne Magnussen rådgiver danske og udenlandske virksomheder om erhvervsretlige forhold, herunder skatteretlige problemstillinger for virksomheder og personer. Herudover har Hanne Magnussen i talrige år rådgivet om ansættelsesretlige forhold for virksomheder og disses danske og udstationerede medarbejdere.

Hanne Magnussen har desuden betydelig erfaring i arve- og testamentsretlige problemstillinger samt skifte af dødsboer i såvel Danmark som udlandet.

Hanne Magnussen har undervist på Københavns Universitet i obligations- og tingsret og er deltager i repræsentantskabet for brancheforeningen Danske Advokater samt medlem af Danmarks Skatteadvokater og Danske Arveretsadvokater samt ITSG International Tax Specialist Group.

Karriere og uddannelse

1989 Partner, Mazanti-Andersen Korsø Jensen

1984 Møderet for Højesteret

1980 Partner, Mazanti-Andersen, Gamborg & Otzen

1977 Advokat

1974 Cand.jur.