Virksomhedsoverdragelser

Lige meget om virksomheden er stor eller lille, kræver succesfulde virksomhedsoverdragelser grundig forberedelse kombineret med et effektivt forhandlingsforløb.

Hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen rådgiver vi inden for alle områder af nationale og internationale fusioner og virksomhedsoverdragelser. Erfaringen er opsamlet over mange år ved at yde juridisk rådgivning i relation til transaktioner inden for en bred vifte af industrier og sektorer – fra landbrug og finansielle institutioner til fødevarebranchen og tekstilindustrien.

Derudover har vi stor erfaring med etablering af kapitalfonde for både private equity og venture kapital og har rådgivet ved talrige erhvervelser, investeringer og virksomhedssalg fra disse.

Vores rådgivning inden for M&A og virksomhedsoverdragelser omfatter:

 • Erhvervelse og salg af virksomheder
 • Auktions- og budprocesser
 • Due diligence og varetagelse af due diligence processer
 • Finansieringsaftaler
 • Juridisk og forretningsmæssig vurdering af transaktioner, herunder vurdering af involverede risici
 • Implementering af erhvervede virksomheder
 • Ledelsens køb af virksomheder
 • Fusioner, spaltninger og restrukturering
 • Fusionskontrol
 • Forhandlinger og udarbejdelse af transaktionsdokumenter
 • Investeringer i og salg af private equity aktiver
 • Regulatoriske forhold i relation til den finansielle branche
 • Kapitaludvidelse, herunder private placements
 • Skattespørgsmål
 • Transaktionsstruktur
 • Venture kapital investeringer