Frifindelse i Amagerbanksagen

Tre dommere i retten i Lyngby har den 12. juni 2017 enstemmigt frifundet den tidligere ledelse for erstatningsansvar.

Finansiel Stabilitet anlagde i 2013 en erstatningssag mod 11 tidligere medlemmer af Amagerbankens bestyrelse og direktion for et trecifret millionbeløb. Advokaterne Philip S. Thorsen og Anne Almose Røpke fra Mazanti-Andersen Korsø Jensen repræsenterede tre af bestyrelsesmedlemmerne.

AAR-PST

Dommen frifinder i overensstemmelse med gældende praksis for ledelsesansvar den tidligere ledelse for behandlingen af tre kreditengagementer baseret på reglen om business judgment, hvorefter en ledelse ikke automatisk bliver erstatningsansvarlig, selvom en given beslutning efterfølgende kunne resultere i et tab for selskabet og dets kreditorer. Da ledelsen arbejdede grundigt, sagligt og professionelt og alene i overensstemmelse med bankens formål og økonomiske interesser, og da der ikke var bevis for, at en anden strategi i forhold til en valutadisposition havde afværget tab, frifandt retten medlemmerne af den tidligere ledelse.

Finansiel Stabilitet kan anke dommen inden for fire uger.

For yderligere information kontakt venligst:

Philip S. Thorsen, partner

Telefon: +45 3319 3718
E-mail: pst@mazanti.dk

eller,

Anne Almose Røpke, associeret partner

Telefon: +45 3319 3711
Mobil: +45 4010 0028
E-mail: aar@mazanti.dk